DRUŠTVO


· Društvo je osnovano 2003. godine. Delovanje društva je u tri segmenta i to:

· Unapredenje planinarenja u Crnoj Travi, kroz omasovljenje društva, organizovanje akcija obeležavanje staza i transverzala, adaptacija neke napuštene škole u planinarski dom...

· Razvoj ekološke svesti među članovima društva i stanovništva Crne Trave, a pre svega rad sa decom po školama kroz organizovanje raznih EKO akcija.

· Stvaranje mountin-bike tima društva, stvaranje uslova za takmičenje u kupu tada, SCG, a danas Srbije, sa posebnim akcentom na mladje kategorije.

 

· Profesor Vera Najdanović je jedan od osnivača PBD Orlovac, dosadašnji član upravnog odbora društva, je jednoglasno na II skupštini društva, izabrana za predsednika Orlovca.

 

 

 

 

Prijatelji društva

· U dosadašnjem radu društva naišli smo na nesebičnu pomoć i podršku mnogih firmi i pojedinaca. Ovo je jedan od načina da se svima zahvalimo. Posebno se zahvaljujemo SO Crna Trava koja nas je podržala i prepoznala u našem radu pozitivne vrednosti koje doprinose novom imiđžu naše opštine. Zahvaljujemo se kompaniji SISTEM FTO Beograd, koja je najveći donator našeg xc mtb tima.

· Zahvaljujemo se i ostalima:

Gama 2 - Novi Sad KLUB CRNOTRAVACA BEOGRAD STANICA POLICIJE CRNA TRAVA DOM ZDRAVLJA
CRNA TRAVA
PU MLADOST STR PANTA Vlasotince XT Bike Service Vlasotince, Leskovac STR KOKOŠKAR Vlasotince
RISIS
Vlasotince
QUEEN
Niš
MARIO nekretnine
Niš
RED BULL a.d.
STR KVALITET STR PČELA PEKARA BIBI EMIL DIZAJN
Surdulica

 

PROGRAM RADA PLANINARSKO BICIKLISTIČKOG DRUŠTVA

„ORLOVAC“ ZA PERIOD 2008-2011.

· Program rada za naredne četri godine prezentiramo Skupštini na usvajanje, a urađen je na osnovu analize dosadašnjeg rada, iskustva i znanja kojeg posedujemo, očekivanih materijalnih preduslova. Pored toga treba uzeti i sledeće činjenice:

- Kvantitet i kvalitet postojećeg takmičarskog i stručnog kadra,

- Opredeljenje da se omasovi biciklistički i planinarski sport.

· Protekli period je stvorio dobre preduslove da se u daljem periodu može i mora ući dosta ambicioznije. Pojedinačnim programima BSS očekuje se jedan deo finansiranja. Pored toga obavljeni razgovori sa potencijalnim sponzorima i donatorima obećavaju da će se i po tom osnovu uspeti obezbediti dodatni izvori finansiranja. Takođe veliki preduslov je i profesionalizovanje stručnog rada koje nam garantuje kvalitetniji i odgovorniji stručni rad.

· Osnovni rad društva treba se odvijati u tri segmeta: planinarstvo, ekologija i biciklizam.

· OSNOVNI SPORTSKI CILJEVI

- Osnovni cilj kod mlađe kategorije je uvođenje dece u trenažni proces i stravanje sportskih navika. Osnov za rad čini velika selekcija koja se mora stvoriti u klubu.Mora se obuhvatiti dva segmenta: omasovljavanje biciklističkog i planinarskog sporta, a drugi na rad sa najkvalitetnijim mladim takmičarima.

· Omasovljenje biciklističkog i planinarskog sporta izvršićemo na sledeći način:

- 1. izgradnjom i obeležavanjem što više biciklističkih i planinarskih staza,

- 2. nabavkom sportske opreme i rezervnih delova za mlađe kategorije

- 3. promocijom bavljenja sportom kao načinom izbegavanja drugih negativnih pojava.

- 4. uključivanjem što većeg broja mlađih i starijih ljubitelja prirode i planinarenja,

- 5. saradnjom sa drugim planinarskim i biciiklističkim društvima,

- 6. organizovanje obuke za mlađe kategorije o snalaženju u prirodi

- 7. edukacijom stručnih kadrova za razne oblasti: vodiče za izlete i pohode,gorsku službu spasvanja, planinarsku orjentaciju, ishranu u prirodi i td,

- 8. informisanjem preko mas-medija kako lokalnih tako i nacionalnih,

- 9. uključivanjem u akcije drugih pre svega susednih društava,
- 10. saradnja sa PSS i BSS u organizovanju republičkih akcija


Ekološke ciljeve izvršićemo na sledeći način:


- 1. Edukacijom članova o važnosti očuvanja prirodne sredine naše opštine,

- 2. Upoznavanjem sa retkim biljnim i životinjskim vrstama naše opštine,

- 3. Organizovanjem javne prezentacije likovnih, fotografskih i drugih radova članova društva vezanih za ekologiju,

- 4. Učešćem u akcijama čišćenja i uređenja planinarskih, šetačkih i biciklističkih staza,

- 5. Organizovanje edukativnih predavanja na temu ishrane u prirodi,

- 6. Aktivnim učešćem - u obeležavanju svetskog dana ekologije 5.juni, i obeležavanju i organizovanju akcija povodom drugih važnih datuma (Dan opštine, Prvomajski uranak i dr.),


· Ostale aktivnosti

- 1. Saradnja sa drugim organima i organizacijama: Lokalna samouprava, Osnovna i srednja škola, Policijska stanica, Dom zdravlja, PU „Mladost“, Komunalno preduzeće, Mesne zajednice, Lovačko udruženje, Omladinski savez i druge vladine i nevladine organizacije i udruženja.

- 2. Konkurisanje kod raznih međunarodnih i vladinih organizacija za sprovođenje programa aktivnosti u narednom periodu,

- 3. Proširenje donatorstva i sponzorstva,

- 4. Određivanje Dana društva,

- 5. Davanje javnih priznanja i nagrada zaslužnim članovima društva, saradnicima i donatorima i sponzorima na Dan društva, Primarna aktivnost mora da bude obezbeđivanje adekvatnog prostora za nesmetani rad društva a pre svega za sportski deo - biciklistički. I dalje ostaje zadatak za zajedno sa Lovačkim udruženjem osposobimo lovačku kućicu na Pavlovoj gramadi za potrebe gostiju planinara i lovaca.


· Plan rada PBD Orlovac za 2008.godinu u oblasti brdskog biciklizma

- U ovoj oblasti delovanja našeg društva predlažemo sledeće segmente:

- 1. Nastavljanje takmičenja u okviru prvenstva Srbije,opremanje mtb tima.

- 2. Organizovanje trke za ligu Srbije i prvog prvenstva srbije u Up Heel-u

- 3. Prijem novih takmičara, pružiti priliku svoj deci Crne Trave koja to žele da se uključe u treniranje i rad društva

- 4. Organizovati zajedno sa planinarenjem i rekreativne vožnje svih zainteresovanih

- 5. Početi na obeležavanju svih maunti bajk staza na teritoriji naše opštine.


- 1. Nastavljanje takmičenja u okviru prvenstva Srbije zahtevaće s obzirom na reputaciju i renome našeg mtb tima dodatne napore svih u društvu da se pre svega najboljim takmičarima u timu obezbede približno jednaki uslovi kao u drugima timovima iz naše lige, a to bi bilo sledeće: obezbediti preko zime nesmetano treniranje, nabavkom valjaka za sobni trening, male teratane, bilo bi dobro za vreme raspusta održati pripreme na moru zajedno sa svim timovima iz naše lige, obaviti detaljan servis svih bicikli, nabaviti neophodnu novu oppremu i odeću za takmičare, nabaviti novi mtb bicikl za Stanačkova, a za proleće i četiri trkačka bicikla koji su neophodni u savremenom treningu u brdskom biciklizmu.

- 2. Mi smo u obavezi kod BSS da organizujemo trku za ligu. Probali bi smo da našu stazu učinimo malo atraktivnijom za gledaoce pa bi smo je locirali neposredno oko i u Crnoj Travi, Iskoristili bi mogućnost medijske promocije društva i Crne Trave da dan ranije pre trke organizujemo prvenstvo srbije u usponu na brdo: Crna Trava-Kozarnica-Veljkovci- Valmište.

- 3. Što se tiče prijema novih članova trebamo organizovati školske trke za svu decu sa cele teriritorije naše opštine i svoj deci koja pokažu nadarenost za ovaj sport omogućiti da postanu naši članovi.

- 4. U svim planinarskim akcijama omogućiti zainteresovanim da idu biciklama. Postaviti table sa oznakama za mtb staze na celoj teritoriji opštine, izraditi GPS elektronske mape, postaviti ih za besplatno skidanje sa našeg sajta.

| idi na vrh


Zahvalnica

  • - Veliku zahvalnost dugujmo g.Simeonu Stojičiću - MONJI iz mahale Ivićevi, koji je pomogao rad našeg društva sa 800$.
  • Zanimljivosti

    Najveće drvo u Srbiji, nalazi se u mahali Livađe na 1km od Crne Trave. Svakome ko ispod njega stoji jedan sat, ono ispunjava želju!

  • - Tokom prethodnih godina našeg postojanja u goste su nam dolazili prijatelji iz više planinarskih društava. Na slici su momci iz planina-rskog društva Železničar iz Niša i njihov MBT Buldožer.


  • - Najviši vrhovi u našem okruku su Ostrozub 1456m, Čemernik 1638m i Orlovac 1707m.  • - Na putu ka Crnoj Travi, 2km od mesta Sastav Reka, nalazi se spomen česma, Ssećanje na tragično stra-dale ranjenike, partizanske bolnice u II svetskom ratu. Česmu je renovirao i održava je Boža Radojlović, jedini preživeli partizanski borac iz te bolnice.